2017 | helvete er de andre

Helvete er de andre | Teatret Vårt

tekst en regie | Eline Arbo
decor | Juul Dekker
kostuum | Sarah Nixon
kap en grime | Cårejånni Enderud
licht | Finn Landsperg
spel | Sara Fellman, Johanna Mørck, Lars Melsæter Rydjord, Bjørnar Lisether Teigen

fotografie | Arild Moen